Od 1 września zmiana adresu oddziału w Lublinie.

Oferta

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu:

 • Koszenia trawników
 • Pielęgnacji zieleni
 • Zakładania Parków i skwerów
 • Konserwacji i montażu małej architektury
 • Wycinki i pielęgnacji drzew
 • Sprzątania terenów zewnętrznych i wewnętrznych

Prace porządkowe:

 • Likwidacja dzikich wysypisk
 • Letnie i zimowe oczyszczanie ulic
 • Letnie i zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych
 • Odśnieżanie
 • Odśnieżanie dachów
 • Utrzymanie całoroczne powierzchni komunikacji publicznej, np. przystanków, alejek, parkingów

Oraz:

 • Sprzedaż piasku i mieszanki piaskowo-solnej
 • Wynajem pojemników i kontenerów
 • Transport odpadów
 • Obsługa imprez
 • Niszczenie dokumentów
 • Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości
 • Selektywna zbiórka odpadów