Od 1 września zmiana adresu oddziału w Lublinie.

Galeria

Oferta

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu:

  • Koszenia trawników
  • Pielęgnacji zieleni
  • Zakładania Parków i skwerów
  • Konserwacji i montażu małej architektury
  • Wycinki i pielęgnacji drzew
  • Sprzątania terenów zewnętrznych i wewnętrznych

PEŁNA OFERTA